23 Jul 20:35Hosting VPS / VPS

Cài đặt Vesta Control Panel mới nhất cho VPS

Bạn có thể cài đặt Vesta CP trên các OS như: CentOS 5,6,7 hay Debian 7,8,9 và Ubuntu 12.04 – 18.04.

Khi dùng Vesta CP, bạn sẽ được tự động cài đặt tất cả các package cần thiết để có thể quản lý và sử dụng VPS được ngay lập tức. Ví dụ: Web Server, DNS server, Database Server, Mail Server, FTP Server. Nếu không cần sử dụng bạn hoàn toàn có thể tắt đi cho tiết kiệm tài nguyên VPS.

Một điểm đặc biệt nữa của Vesta CP là nó sử dụng đồng thời cả 2 web server: nginx và apache, trong đó nginx là frontend webserver còn apache là application webserver. Mô hình tối ưu này sẽ giúp server hoạt động hiệu quả hơn so với khi cài 1 webserver.

Cài đặt Vesta Control Panel

Để tiến hành cài đặt bạn sử dụng một VPS mới tinh chưa cài đặt gì nhé.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Truy cập SSH bằng tài khoản root và tải về script

# curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

Bước 2: Chạy script

# bash vst-install.sh

Vesta sẽ hiển thị các package sẽ được cài vào VPS, bạn nhấn y để xác nhận và tiến hành cài đặt. Bộ cài đặt mặc định bao gồm:

  • Nginx Web Server
  • Apache Web Server (as backend)
  • Bind DNS Server
  • Exim Mail Server
  • Dovecot POP3/IMAP Server
  • MariaDB Database Server
  • Vsftpd FTP Server
  • Softaculous Plugin
  • Iptables Firewall + Fail2Ban

Sau đó bạn ngồi chờ 10 – 15 phút để ứng dụng tự động cài đặt. Cuối cùng màn hình sẽ hiển thị thông tin đăng nhập đồng thời bạn cũng sẽ nhận được một email với nội dung tương tự.

Ngoài Vesta Control Panel bạn cũng có thể lựa chọn những Control Panel VPS miễn phí tại đây.

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *