30 Oct 12:21Lập trình Website / Code

Tải cms NukeViet 4.3.07

 Cms NukeViet 4.3.07 Là hệ quản trị nội dung (Content Management System - CMS) xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet - một phần mềm nguồn mở thế hệ mới, phiên bản mới phát hành ms NukeViet 4.3.07

NukeViet 4.3.07 tiếp tục là bản tiếp theo của thế hệ NukeViet 4.3. Phiên bản này tập trung vào sửa lỗi và thực hiện một số tối ưu hệ thống đồng thời bổ sung một vài tính năng nhỏ.
 Một số thay đổi ở phiên bản 4.3.07 so với phiên bản 4.3.06: Sửa lỗi hệ thống trên MySQL 8.x, thay đổi người thực hiện trong phần nhật ký đăng xuất của quản trị, sửa lỗi module banners trên mysql cluster, ghi nhận thời gian tham gia nhóm và thời gian đăng ký nhóm của thành viên, sửa lỗi sitemap index không hiển thị, chặn BOT truy cập vào link của module comment.

I. Những yêu cầu để cài đặt NukeViet 4.3.07

Yêu cầu bắt buộc đối với môi trường máy chủ

 • Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedore…) hoặc Windows
 • PHP: PHP từ bản 5.6 đến PHP 7.3 kèm theo các thư viện sau:
  • Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)
  • PHP hỗ trợ Opendir
  • PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD
  • PHP hỗ trợ thư viện XML
  • PHP hỗ trợ thư viện mã hóa OpenSSL
  • PHP hỗ trợ Session
  • PHP hỗ trợ uploads file.
  • PHP hỗ trợ JSON.
 • MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất

Download Nukeviet :

https://github.com/nukeviet/nukeviet/releases/download/4.3.07/nukeviet4.3.07setup.zip

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *