17 Aug 13:25Lập trình Website / Code

Download Diễn đàn ASP.NET - YAF.NET v2.30.00 - BETA 1 11-8-2019

Mã nguồn Yet Another Forum (YAF.NET) là hệ thống được viết bằng ngôn ngữ lập trình ASP.NET. YAF.NET giúp bạn tạo ra một diễn đàn chuyên nghiệp, chứa đầy đủ chức năng. phiên Bản mới nhất YAF.NET v2.30.00 - BETA 1 11-8-2019

YAF.NET Mã nguồn mở , Apache 2.0 được cấp phép # 100% được quản lý C # ASP.NET v4.5.2 trở lên # MS SQL Server 2008 trở lên # Bảng không giới hạn, diễn đàn và chủ đề # Tích hợp vào DNN và các CMS khác # 24 Ngôn ngữ địa phương


Các tính năng mới

[MỚI] Phát hiện thư rác bị chặn ngay bây giờ, bạn có thể xác định có bao nhiêu url được phép trong thư trước khi gắn cờ thư rác
[MỚI] Nhà cung cấp sơ đồ trang web cho Nền tảng DNN
[MỚI] Chuyển hướng URL từ xa diễn đàn sang cửa sổ mới
[MỚI # 353] Đã thêm Kiểm tra thư rác khi gửi PM
[MỚI # 341] Tra cứu IP cũng trong phần IP bị cấm
[MỚI] Đã thêm chức năng nhập cho mô-đun ActiveForums

Những thay đổi chính của phiên bản  YAF.NET v2.30.00 - BETA 1 11-8-2019

BREAKING CHANGES


 • This is the first release which is compiled against .NET Framework 4.7.2.
 • Old Themes will no longer workNew Features


 • [NEW] UI Based on Bootstrap
 • [NEW] 22 Bootstrap Themes
 • [NEW] Added Dropdown on the moderate page to move multiple topics
 • [NEW #375] indication in the menu if post needs moderation
 • [NEW #365] now you can archive pm's from the outbox
 • [NEW #323] allow attachments in private messages
 • [NEW #367] Added Badge Topic Starter Badge
 • [NEW #379] Mark Message as Answer
 • [NEW] Old GIF Emoticons have been replaced by Unicode Emoji
 • [NEW #285] Rewritten Search Engine based on Lucene.NET
 • [NEW #92] Show similar topic titles
 • [NEW #89] Added Buton "Get Location from IP Address" to Retrieve the Country & City from the IP Address
 • [NEW #107] Added Button "Watch all Forums"
 • [NEW #258] Anti Spam statistics
 • [NEW #256] automatically save message draft and also added save button
 • [NEW #286] Mentions of users via @Username
 • [NEW #287] Onsite Notification for Quoted Posts, Mentions and received Thankschanges


 • Fixed Unicode Urls


Tải  YAF.NET v2.30.00 - BETA 1 11-8-2019 :

https://url.azchip.net/enHHl

YAF.NET DNN Module:

https://url.azchip.net/XJjtE

YAF.NET Sample Web Application :

https://url.azchip.net/eqY0b

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *