02 Sep 08:58Lập trình Website / Code

Download CS-Cart Ultimate 4.10.1

CS-Cart Ultimate 4.10.1 là mã nguồn php được dùng để tạo một website bán hàng chuyên nghiệp, giúp bạn quản lý gian hàng, quản lý sản phẩm, quản lý kho, và tạo ra nhiều gian hàng khác nhau

Download CS-Cart Ultimate 4.10.1

Các nhà phát triển đã phát hành phiên bản mới của CS-Cart Multi-Vendor 4.10.1 với trang đặt hàng và các biến thể mới. Những thay đổi và chỉnh sửa quan trọng nhất: Biến thể của hàng hóa hiện có thể nhiều hơn và hết beta; Một đơn hàng mới đã hết beta; Bây giờ, Pickup Pick có thể được tùy chỉnh chính xác hơn; Và những thay đổi còn lại.

Download CS-Cart Ultimate 4.10.1 tại đây

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *