Cài đặt WordPress trên localhost dễ dàng với ServerPress

ServerPress là một ứng dụng máy chủ cục bộ được xây dựng dành riêng cho việc phát triển WordPress, cũng như bbPress và BuddyPress. Nó đi kèm với tính năng cho phép chúng ta cài đặt WordPress nhanh hơn ban đầu. Nó có sẵn cho Windows và OSX. Khi các Web services và Cơ sở dữ liệu (Apache, MySQL) đang chạy, chúng ta sẵn sàng cài đặt WordPress.

Cài đặt WordPress

Trước khi tiếp tục, xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Pow, bạn có thể cần phải hủy kích hoạt hoặc gỡ cài đặt nó để tránh xung đột, vì cả Pow và ServerPress đều sử dụng tên miền .dev. Để tạo một dự án WordPress mới, chọn Create a new development website.

Đặt tên miền cho trang web của bạn và chọn phiên bản WordPress bạn muốn cài đặt. Trong phần Site Root, bạn có thể thấy nơi trang sẽ được cài đặt.

Nhấn nút Next. ServerPress sẽ tự động thiết lập các công cụ cần thiết (bảng, tên máy chủ, virtualhost, v.v.) tự động. Thực hiện theo bước tiếp theo để tạo người dùng Quản trị viên cho trang web của bạn.

Trang web mới của bạn đã được thiết lập.

Di chuyển và thay đổi tên miền

Với ServerPress, bạn cũng có thể thay đổi hoặc sao chép các trang web hiện tại của mình bằng một tên miền khác, chỉ mất vài cú nhấp chuột. Chọn Remove, copy, hoặc move website hiện có.

Chọn trang web của bạn và chọn xem bạn muốnRemove, copy, hoặc move. Trong trường hợp này, như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình bên dưới, tôi muốn di chuyển trang web của mình; đặt nó dưới một tên miền mới.

Kết luận

Nếu bạn không muốn một cách lộn xộn và phức tạp để thiết lập WordPress và virtualhost, ServerPress có thể là một lựa chọn tốt. Với nó, bạn có thể thiết lập và cài đặt WordPress chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hãy thử một lần. Link download ServerPress : http://serverpress.com/downloads/

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *