02 Sep 19:41PC World / Phần Mềm

Download Office 2019 – Microsoft Office Professional Plus 2019

Microsoft Office 2019 là phiên bản hiện tại của Microsoft Office, là Phần mềm văn phòng, phiên bản kế tiếp sau Office 2016. Nó đã được phát hành để sẵn sàng phát hành cho Windows 10 và macOS từ Ngày 24 tháng 9 năm 2018. Một số tính năng trước đây đã bị hạn chế cho người dùng Office 365 đã có sẵn trong phiên bản này.

Download Office 2019 – Microsoft Office Professional Plus 2019

Các cải tiến mới trong Office 2019 là rất nhiều tính năng đã được thêm vào Office 365 Pro Plus trong ba năm qua.
Microsoft Office 2019 là bản phát hành một lần và sẽ không nhận được các bản cập nhật tính năng trong tương lai.
Tuy nhiên, Microsoft sẽ tiếp tục bổ sung các tính năng mới cho nó hàng tháng, bao gồm các nâng cấp về sự cộng tác, trí tuệ nhân tạo (AI), bảo mật, …

Điều đáng tiếc là Microsoft Office 2019 chỉ hoạt động trên Windows 10

Download Office 2019 – Microsoft Office Professional Plus 2019 Tại đây

Bình Luận
Họ và Tên:
Email:
Chọn vào để xác nhận,
bạn không phải robot: *